Specialist-områden

Beroende på affärsområde, arbetstyp, ursprungsland för arbetstagaren, rådande regler samt ett antal andra relevanta faktorer, kan vägarna till arbetstillstånd vara mycket olika. Vi hoppas därför du kan få glädje av vår djupgående kunskap inom dessa områdena.

Bygg och anläggning

Hantverkare & manuellt arbete

Företag i denna bransch importerar huvudsakligen arbetskraft som en del av ett team för arbete inom byggnation och renovering i denna mycket konkurrensutsatta bransch. 

Tjänstesektorn

Personal

Denna bransch har stora problem att rekrytera tillräcklig personal i Sverige, och ett ökande antal anställda rekryteras därför från andra länder. 

IT och teknologi

Ingenjörer och specialister

Företag letar utomlands efter rätt personal inom IT, teknologi och telekommunikation, då dessa branscher boomar och kräver ett brett spektrum av specialkunskaper. 

Forskning och utveckling

Vetenskap- och domänspecialister

Kunskap och vetenskap känner inga landgränser och branscher inom t.ex. medicinal, kemi och teknologi har ett ökande behov för att rekrytera läkare, ingenjörer och annan akademisk personal.

Import och export

Affärspersonal

För företag som handlar med andra länder, är lokala relationer, lokalkunskap och språk värdefulla kompetenser som ofta rekryteras internationellt. 

Ledarskap och företagsledning

Verkställande personal

Chefsrekrytering för högre nivåer av ledare görs ofta på tvärs av både landgränser och oceaner, då det är helt avgörande att hitta rätt profil till dessa roller.

Domänkunskap spelar roll

Vi är din partner för arbetstillstånd

Vi har specialiserat oss mot företag med behov av att rekrytera intelligens, arbetskraft och specifika kunskaper.

Efter många års arbete inom nämnda områden har vi upparbetat den erfarenhet som behövs för att kommunicera effektivt med dig som kund, med specifika anställda, och inte minst med relevanta myndigheter och parter på arbetsmarknaden. Denna erfarenhet säkrar dig en smidig och effektiv process med en dokumenterad enastående succé.

Vi känner affärs-områdena

Behöver du något speciellt? 

Besök vår blogg

Vill du ha nyheter och information?

Permizon
Minervavägen 7
371 41 Karlskrona
Sverige

+46 10 5850 100
info@permizon.com
www.permizon.com


A brand owned by Swedworks AB
Registration No. 559123 – 0304