Sekretess-policy

Vi bryr oss om din integritet

Personlig information

Permizon förpliktar sig att skydda din personliga information, och vi anstränger oss för att du ska känna förtroende för vår behandling av denna information. All personlig information behandlas enligt närvarande policy såväl som enligt gällande lagar och regler.

Permizon kan spara följande information:

  • Namn / Titel
  • Telefonnummer
  • Företagsnamn
  • Mejladress

Vi sparar enbart information som är strängt nödvändig för att kunna erbjuda dig den service du efterfrågar.

Utöver detta, kan vi insamla information via kakor och IP adress. Denna informationen används för att förbättra vår förståelse av hur våra tjänster används. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, statistisk analys med syfte att förbättra våra tjänster och vår teknologi.

I vår policy för kakor, som du hittar nedan, kan du läsa mera om hur vi använder kakor på vår hemsida, vilka kakor som sparas, och för vilket syfte.

Genom att registrera dig hos Permizon tillåter du Permizon att skicka dig information om , nyheter, marknadsuppdateringar samt eventuella kundevent. Permizon delar inte data eller information med varken kommersiella eller icke-kommersiella partners. Eventuell information skickas direkt till din mejladress eller mobiltelefon.

Vidarebefordrad information

Vid speciella tillfällen kan vi vidarebefordra information vi har om dig, ifall detta är nödvändigt och krävs enligt en rättsorder eller gällande lag.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot manipulation, förlust, förstörelse, och för att hindra obehörig åtkomst. Det är idag inte möjligt att garantera en 100 procent säkerhet, varför vi inte kan ge en total garanti för att informationen är säkrad mot parter som kan lyckas i att kringgå säkerhetsåtgärderna och skaffa tillgång till informationen. Under dessa förutsättningar, delar du din information på egen risk.

Uppdatering, radering och modifiering av din information

Om du vill ha tillgång till den information Permizon har sparat om dig, är du välkommen att kontakta oss på contact@permizon.com

Enligt lag har du rätt att få veta vilken information vi har sparat om dig. Om denna information är felaktig eller vilseledande har du rätt att kräva att vi rättar, blockerar eller raderar detta. I tillägg har du rätt att motsätta dig att din information behandlas vidare av oss.

Hur länge sparar vi din information?

Dina data raderas en månad efter att din registrering hos Permizon är avslutat.

Ändringar

Det kommer vara nödvändigt att löpande uppdatera och ändra denna policy. Permizon förbehåller sig rätten att utföra sådana nödvändiga ändringar. Vid betydande ändringar informerar vi via denna hemsida och/eller mejl. Gällande version av denna policy hittar du alltid på vår hemsida www.permizon.com. Datumet nedan visar när senaste uppdatering gjordes.

Uppdaterad 15:e oktober 2019

Kakor

Vi använder kakor på denna hemsida för att optimera och förbättra din upplevelse.

permizon.com använder Google Analytics för spårning och webb-statistik. Vi insamlar enbart anonym information om användandet av våra tjänster samt besök på hemsidan i statistisk syfte.Detta inkluderar, men är inte begränsat till, antal besökare, besök samt land och region, allt för att hjälpa oss förbättra våra tjänster.

Avvisa kakor

Du kan alltid avvisa våra kakor på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Hur du gör detta beror på ditt val av webbläsare. Var medveten om att blockering av kakor kan påverka funktionaliteten och tjänsterna på denna hemsida.

Radering av kakor

Kakor du tidigare har accepterat kan raderas. Om du använder en PC och en nyare webbläsare, kan du radera dina kakor genom genvägen CTRL + SHIFT + DELETE på tangentbordet. Andra metoder kan behövas, beroende på din webbläsare och ditt operativsystem.

Tillgång till kvalificerade medarbetare 

Frågor? 

Permizon från början

Vill du veta mera? 

Permizon
Minervavägen 7
371 41 Karlskrona
Sverige

+46 10 5850 100
info@permizon.com
www.permizon.com


A brand owned by Swedworks AB
Registration No. 559123 – 0304