Bygg och anläggning

Arbetstillstånd för hantverkare & manuellt arbete

Permizon erbjuder tillträde till certifierad fast-track för arbetstillstånd. Vi ger möjlighet för svenska företag att rekrytera icke-EU medborgare inom specifika yrkesområden och våra tjänster finns tillgängliga för dig.

Företag i denna bransch importerar huvudsakligen arbetskraft som en del av ett team för arbete inom byggnation och renovering i denna mycket konkurrensutsatta bransch.

sectors-ourcore

Intensiva perioder

Branschutmaning

Under perioder med hög belastning fyller den svenska arbetsmarknaden inte behovet, vilket leder till stagnation i branschen. I samband med detta har vi exekverat många ansökningar under tidspress.

sectors-sectorchallange

Enkla resultat

Vårt kärnerbjudande

Med en ända kontaktpunkt får du tillgång till snabbspår och kompletta tjänster för arbetstillstånd, så du kan fokusera på din kärnverksamhet medan vi gör rätt från början.

sectors-businessinsight

Behov av snabbhet

Affärsinsikt

Vår förhandsbedömning och snabba behandling av ansökningar är speciellt viktigt i detta affärsområde med säsongsbemanning och projekt med strikta tidsfrister.

Arbetstillstånd är allt vi gör

Tjänster för svenska företag och internationell personal

Vi fokuserar på arbetstillstånd på tvärs av branscher och har samlat på oss omfattande insikt inom olika svenska affärsområden.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mera om vår erfarenhet inom just din bransch. På denna hemsida kan du även läsa om andra specifika sektorer vi arbetar med. 

På tvärs av affärsområden

Se andra områden? 

Vi är redo att hjälpa dig

Behöver du vår hjälp? 

Permizon
Minervavägen 7
371 41 Karlskrona
Sverige

+46 10 5850 100
info@permizon.com
www.permizon.com


A brand owned by Swedworks AB
Registration No. 559123 – 0304