5 handfasta tips inför en ansökan om arbetstillstånd

En ansökan om arbetstillstånd kan gå hur smidigt som helst, men det är också mycket som kan gå snett. Enligt Migrationsverkets statistik över de första månaderna i 2021 så är det hela 38% som fått avslag vid en ny ansökan om arbetstillstånd. En del avslag beror på saker som hade varit lätt att undvika och enkelt att hitta information om, medan andra saker ligger gömda i interna myndighetsdokument och sällan förklaras för dig om du inte redan har fått ett avslagsbeslut. I det här inlägget tänker vi dela en liten checklista för den som funderar på att anställa från utlandet.

 

Arbetstillstånd

 

1 – Annonsering innan arbetstillståndet

Sedan 2008 så är det arbetsgivaren som bestämmer vem som är mest lämpad för tjänsten som anställningen gäller. Tidigare var det en lista över bristyrken som bestämde det efter samråd mellan svenska myndigheter. Även om arbetsgivaren bestämmer vem som ska anställas så måste tjänsten annonseras på ett sätt som når medborgare i EU/EES. Om en person byter tjänst på ett företag eller redan befinner sig i Sverige så kan man också behöva annonsera ut tjänsten.

Det finns ingen lag som dikterar var det ska annonseras någonstans, men det ligger på arbetsgivaren att bevisa att annonseringen når ut till alla i EU/EES. Om ni primärt använder LinkedIn eller någon annan kanal för annonsering så rekommenderar vi alltid att ni också lägger ut en annons på Arbetsförmedlingens Platsbanken.

2 – Planera anställningsstarten

När man anställer någon ny så vill man veta ungefär när man får tillgång till sin anställda. Det blir ofta lite mer komplicerat när ett arbets- och uppehållstillstånd finns med i bilden! Hur lång tid handläggningen tar beror på många olika saker. Till exempel vilken bransch som företaget är aktivt inom, hur många anställda företaget har, om ansökan är komplett och hur stor arbetsbörda Migrationsverket har.

Du kan alltid titta på Migrationsverkets ungefärliga handläggningstider på deras hemsida. Dom är baserade på statistik över de senaste tre månadernas ärenden. Tiderna uppdateras konstant men stämmer sällan bra överens med verkligheten, så det rekommenderas att rådfråga någon med erfarenhet från arbetstillståndsprocessen för att få en ungefärlig uppskattning. Det är också bra att lägga på lite extra tid om den anställda inte kan resa in viseringsfritt i EU/EES.

3 – Tillståndets tidsbegränsning

Ett arbetstillstånd begränsas av två saker: anställningens längd och utgångsdatumet på den anställdas passhandling. Om tjänsten är tillsvidare så begränsas arbetstillståndet alltid till två år (24 månader) och om tjänsten är ett vikariat så begränsas det istället till vikariatets längd. Arbetstillståndet begränsas också om en passhandling inte är giltig hela den önskade tillståndstiden.

Kom ihåg att påbörja ansökan om förlängning av arbetstillståndet i god tid innan det går ut och kontrollera alltid passets utgångsdatum innan ni ansöker!

4 – Lön

Lönen ska ligga på en nivå som liknar kollektivavtal för branschen. I många branscher så är det svårt att hitta vägledning kring vilken lönenivå man bör lägga sig på. Man kan då titta på ett branschsnitt istället.

Om ditt företag har kollektivavtal följer du det. Rekommendationen om du inte har kollektivavtal är att kontakta ett relevant fackförbund och höra dig för eller vända dig till Statistiska Centralbyrån för en medellön för tjänsten.

5 – Försäkringar

I dom flesta fall så behöver du försäkringar som täcker den anställda för liv, hälsa och olycksfall/arbetsskada. I dom flesta branscher så bör du också teckna en pensionsförsäkring. Vissa försäkringar täcker endast en viss typ av anställd, arbetare eller tjänstemän, och om du har anställda av båda slagen så räcker det kanske inte med de försäkringar du redan har på plats. Om du till exempel har en restaurang och försäkringar för kock och serveringspersonal genom Hotell- och Restaurangfacket, så behöver du troligtvis ytterligare en försäkring för din IT-ansvarige som anställs på arbetstillstånd.

Permizon_Facebook_LinkedIn_post_image_1200x630_3

Rekommendationen är att kontakta ditt försäkringsbolag i god tid. Om det är en gruppförsäkring så bör du kontrollera om både arbetare och tjänstemän täcks av försäkringen. Det kan också vara bra kontrollera om försäkringsbolaget har specifika krav t.ex. på att den försäkrade ska ha varit folkbokförd en viss tid i Sverige.

6 – Bonus (ekonomi) – “Särskild bransch”

Det ställs högre krav på vissa branscher för att de ska få anställa på arbetstillstånd. Ett sådant krav är att företaget ska kunna visa att det har ekonomi för att anställa. Det finns ingen lag som bestämmer precis hur det ska gå till. Du kan till exempel visa på det genom att företaget genererar ett överskott i sin balansräkning, att förra årets resultat täcker en till lön, eller att ditt företag har kunder som väntar på sin tur och att du behöver personal för att hjälpa dom kunderna snabbare.

Det är företaget som har bevisbördan och behöver visa att det har råd att anställa. Då handläggaren på Migrationsverket bara har begränsad insyn i ditt företaget, så är det viktigt att du tänker på att presentera dina bevis på ett sätt som blir tydligt för handläggaren. Vad för bevisning som läggs fram är helt beroende på företaget och eventuellt även den koncern som företaget ingår i.

7 – Bonus (skenanställning) – “Särskild bransch”

För de företag som omfattas av högre krav så tittar Migrationsverket också mer efter skenanställningar. En skenanställning är en anställning som inte sker på meriter, utan som snarare är till för att “fixa” uppehållstillstånd i Sverige. Det kan vara svårt att motbevisa anklagelser om en skenanställning så det är alltid värt att fundera lite på om det kan komma på tal. Om Migrationsverket utreder en skenanställning så kommer den anställda troligtvis att kallas till intervju på en svensk ambassad, och arbetsgivaren blir troligtvis uppringd för att svara på lite frågor.

Om Migrationsverket ringer när du befinner dig i en stressad situation så be dem att återkomma eller om att få ringa upp! Det är allt för många arbetsgivare som svarar på frågor under t.ex. En lunchrusning. Svaren blir sällan rättvisande eller tydliga och det är svårt att justera svaren i efterhand. Det är också viktigt att fundera på vilka saker som kan te sig lite konstiga med anställningen. T.ex. hur den du vill anställa fick reda på att jobbet finns eller i vissa yrken hur kommunikationen sköts mellan den anställda och kollegor eller kund. Precis som i avsnittet ovan så är det viktigt att fundera på det utifrån vad handläggaren kan tänkas ta upp eller reagera på.