Arbetstillstånd – vara eller icke vara

I början av året kom ett första delbetänkande från utredningen om förbätt¬rade regler för arbets¬krafts¬invandring. Regeringens mål är att en lagstiftning ska vara på plats i början av 2022. Frågan är vad förslagen betyder för kompetensförsörjningen i svenskt näringsliv i stort och för de många enskilda företagens behov av att vid behov hyfsat snabbt fylla […]

Read article