Arbetstillstånd | KOMPETENSKAMPEN

För över 60.000 år sedan migrerade människan ut från vad vi idag kallar Afrika. Klimat, tillgänglighet till mat och andra resurser drev denna historiska utvandring. Med tiden följde kolonialisering och krig, som också gav bränsle till olika migrationer. Sådana händelser skapade en motivation hos människan att röra sig ifrån, snarare än emot någonting. Idag lever […]

Read article